Murat Hüdavendigar Günay-Kutso Değişim Hareketi

Murat Hüdavendigar Günay-Kutso Değişim Hareketi

Kumluca İlçesi 1998 yılına kadar Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlıydı. Küçük bir sicil işlemi için üyelerin ve muhasebecilerin Antalya'ya gitmek zorunda kalması, dolayısıyla iş günü kayıplarının ve büyük masrafların ortaya çıkması İlçede bir Oda kurulması fikrini uyandırmıştır.

            Yapılan başvurular sonucunda Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası(KUTSO) ile Ticaret Sicil Memurluğu hizmetlerine 19 Haziran 1999’da Bakanlığın 10.06.1999 tarih ve 05413 sayılı yazısı ile Kumluca’da başlamıştır.Daha sonra; Bakanlığın 10/07/2000 tarih ve 2000/53 sayılı onayı ile Finike ilçesini, 11/12/2000 tarih ve 2000/89 sayılı onayı ile Demre (Kale) ilçesini ve 06/11/2001 tarih ve 2001/74 sayılı onayı ile Kaş ilçesini içerecek şekilde genişletilerek hizmetlerine devam etmiştir.Odamızda 12 Meslek Komitesi bulunmaktadır. 8 meslek grubunda 7 üye 4 meslek grubunda da, 5 üye bulunmakta olup, üyeler içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı 4 yıllığına seçilmektedir.

             Toplam meslek komitesi üye sayımız 76 kişidir. 7 kişiden oluşan her meslek komitesinden 3 kişi ve 5 üyesi olan meslek komitelerinden seçilen 2 üyenin katılımlarıyla meclisimiz oluşmaktadır. KUTSO Meclisi, bir başkan, iki başkan yardımcısı ve 1 katip üye olmak üzere 32 kişiden oluşmaktadır. Oda Yönetim Kurulumuz ise oda meclisimizden seçilen  bir başkan, iki başkan yardımcısı ve 1 muhasip üye olmak üzere 9 kişiden oluşmaktadır.

KUTSO’DA DEĞİŞİM

            1999 Yılında hizmetlerine başlayan Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, kurucu yönetimin vizyonunu kaybetmesi ve başka birçok nedenden dolayı ivmesini kaybetmiştir. Bölge ekonomisine yön gösterip, ışık tutması gereken oda maalesef oda ve sicil hizmetlerini yürütmekten öteye gidememiştir.

            Odamızın gerçek potansiyelini yakalaması ve bölge ekonomisine yön veren projeler üretmesi adına yönetime talip olduk ve üyelerimizin takdiriyle seçimleri kazandık.

            “KUTSO Değişim Gurubu” olarak 2013 yılında üyelerimizin bizleri yönetime layık görmesinin ardından çok yoğun geçen yaklaşık 5 yıllık bir süreyi geride bıraktık. Bu süre içerisinde Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası adına Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimize yapmayı vadettiğimiz çalışmaları üyelerimizin ve bölge halkının da desteğiyle yerine getirdik.

            Kendi imkanlarımızla ve tamamı kendimize ait yeni hizmet binamızı tamamlayarak içerisine taşındık. Bütün temsilciliklerimizin fiziki alt yapısını iyileştirerek kendi ofislerimize taşıdık.

            Dijital Arşiv sistemimizden, Elektronik Belge Yönetim Sistemimize(EBYS) kadar tüm alt yapı çalışmalarımızı tamamladık.

            Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile olan ilişkilerimizi en düzeye taşıyarak, TOBB ile Odamız arasında Akredite Oda Sistemi dahil tüm entegrasyon çalışmalarımızı en iyi şekilde başardık.

            Odamız, üyelerine sağladığı imkanlar bakımından Ülkemizin sayılı odaları arasında yerini aldı.Online tahsilat ve elektronik belge hizmetlerimizi devreye soktuk.

            Bugüne kadar yaptığımız tüm faaliyetlerimizde siz değerli üyelerimizin gücünü ve desteğini arkamızda hissettik. Şimdi eksiklerini gidermiş, alt yapısını güçlendirmiş, Batı Antalya’nın En Güçlü Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiş bir oda olarak üyeleri için geleceğe sağlam yatırımlar yapma zamanının geldiğine inanıyoruz.

            Gelecek dönemde başta üyelerimizin tüm devlet desteklerinden faydalanmasına yardımcı olacak “Devlet Destekleri Masası” gibi birçok projemizi sizlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde 30.000 kişiye Kosgeb danışmanlığı verdik, toplantı ve eğitim düzenledik. Bu eğitimlerde 5.000 kişiyi sertifika sahibi yaptık.

            Eğitim ve Sertifikasyon çalışmalarımızı firmalarımızın kaliteli personeli ihtiyacına çözüm bulacak şekilde genişleterek devam ettireceğiz. Yine bu kapsamda genç işadamlarımızın ülke yönetiminde de söz sahibi olması adına kapsam bir “Liderlik Akademisi” açarak Batı Antalya’dan donanımlı liderler çıkması için alt yapı oluşturacağız.

            Ayrıca bölgemizde bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma hedefinden vazgeçmiş değiliz. Demre ve Kaş İlçelerimize hizmet verecek bir OSB için uygun birkaç yer bulduk ve değerlendiriyoruz. İnşallah kısa sürede sonuçlandırarak Batı Antalya hizmet veren bir Gıda İhtisas OSB’yi de hayata geçirmiş olacağız.

            Geçtiğimiz dönemde büyük sıkıntılar içinde devraldığımız odamızı güçlendirmek için büyük emek harcadık ve KUTSO’yu Batı Antalya’nın en güçlü sivil toplum kuruluşu haline getirdik. Bu dönem artık Batı Antalya’da Turizm, Tarım ve Ticaret ile uğraşan her bireyin KUTSO’nun bu gücünden faydalanacağı bir dönem olacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız.

            KUTSO Batı Antalya’nın Birleştirici gücüdür.”

 

 

Konular

© Copyright-2018 Tüm Hakları Saklıdır - Alakır Dergisi