Fen Lisesi Bilim Fuarı

Fen Lisesi Bilim Fuarı

4006- TUBİTAK  Nedir?

            TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrı programı, 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır. 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile hedeflenen genel amaçlar edilerek hazırlanmış projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde düzenlenen proje sergileri, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması, öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, Öğrenciler 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir.

            Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi , bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, Bilim kültürünün yaygınlaştırılması, okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi, Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.

Havva Sedat AVCIOĞLU Fen Lisesi öğrencileri fuarda neler yaptı

Proje koordinatörü okulumuzun fizik öğretmeni Deniz Karaaslan Bilim Fuarı hakkında şunları söyledi ‘’ Öğrencilerimiz, yapmış oldukları projelerle ileride büyük işler yapabilecek özgüvenin temelini almışlardır . Çalışmalarıyla bilgiye ulaşmanın zor olmadığı ama doğru bilgiye ulaşmanın ise emek istediğini gördüler. Bilime ve bilim insanlarına bakış açıları olumlu anlamda değişti ve bilimin değerli , bilim insanlarının saygıdeğer olduğunu , çalışmanın kutsallığını , bilimsel etiği öğrendiler. Hayattaki soru ve sorunlara yönelik çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmanın önemini öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrendiler . Projenin asıl amacı her seviyedeki öğrencinin proje yapabileceğidir. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar değişik kademelerden 90 öğrencimiz projelerde doğrudan rol almış olup bunun sonucunda öğretmenlerinin rehberliğinde 10’u fizik , 4’ü kimya , 4’ü matemetik , 3’ü biyoloji 2’si müzik birer tanede coğrafya ve edebiyat derslerinden olmak üzere  25 proje hazırlamışlardır.’’

4006- TUBİTAK  Bilim Fuarları kapsamında  öğrenciler  seçtikleri  projeleri  kendi  stantlarında sundular.

İşte o projelerden bazıları :

GLİSERİN VOLKAN

İndirgen  ve yükseltgen maddeleri biliyor musunuz?
Bir redoks tepkimesinde başka bir türden bir elektron alan element ya da bileşik “Yükseltgen Maddelere” elektron kazandırdıklarından dolayı indirgentliklerini söylenebilir. Kendisi elektron vererek yükseltgenirken karşısındaki maddelerin indirgenmesine neden olduğu için “İndirgen” olarak tanımlanır. İndirgen maddeler ile yükseltgen maddeler tepkimeye girerse tepkimenin adı redoks tepkimesi olur. Ali KILINÇ ve Tarık Buğra USTA bu tepkimeyi volkan modeli ile insanlara redoks tepkimesini gösteriyorlar.

Proje Sorumluları :

1.Tarık Buğra USTA

2.Ali KILINÇ

3.Rehber Öğretmen: Fatih KÖSTEN

 

GİZLİ YAZILAR

Sodyum Tiyosülfat ve su çözeltisi ile yazı yazmayı denediniz mi? İlk yazdığınızda muhtamelen hiçbir şey okuyamayacaksınız. Ancak kağıda biraz ısı verirseniz yazı okunaklı hale gelecektir. Bunun sebebi Sodyum Tiyosülfatın suda çok çözünen beyaz kristalleridir. Kuru ve ılık ortamlarda  özellikle sıcaklık 33 derece üzerine çıkmaya başladığında madde suyunu kaybetmeye başlar. Bu şekilde yazı okunaklı hale gelir.

Proje Sorumluları :

Nazlı Nur Akkaya

Yağmur Buse Tümen

Rehber Öğretmen: Gökhan Rıfat GÖKKAYA

 

ISLANMAYAN KUM

Benzer maddeler benzer çözücülerde çözünür. Polar bir maddeyi apolar bir maddede çözemezsiniz.        Kumu tepsi üzerine yayıp vernik (apolar madde) ile iyice karıştırıyoruz. 15 dakika kadar bekleyerek uçucu gazların uçmasını sağlıyoruz. Bu işlemi 3 defa tekrar edip ıslanmayan kumu elde ediyoruz.  Hidrofobik kum, su moleküllerini iter. Onları kendi bünyesine almaz.

 Proje Sorumlusu :

 

1.         Deniz ELDENİZ

2.         Elif KERBALI

3.         Rehber Öğretmen: Gökhan Rıfat GÖKKAYA

 

KÖPÜRTEN BÜYÜ

Katalizörler  kimyasal tepkimenin olmasını ya da hızının değişmesini sağlayan , katalitik etkiye yol açan maddelerdir.

Berzelius katalizörün reaksiyona giren maddelerin bağlarını çözecek şekilde tesir ettiğini ve böylece reaksiyonun daha

 hızlı bir şekilde meydana gelmesine yardım ettiğini kabul etti. Yapılan deney , bulgu ve rastlantılarla katalizörlerin işlevi

 zaman içinde tespit edilir.

 

PROJE SORUMLUSU:

Havva Başak OK  10/D  453

Funda UĞURLU   10/D  475

İzelnur ARILITAŞ   10/D  460

Rehber Öğretmen: Fatih KÖSTEN

 

Konular

© Copyright-2018 Tüm Hakları Saklıdır - Alakır Dergisi